Resmi İlan Diğer İlanlar

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 17 Ağustos 2019

T.C.DÜZCE İCRA DAİRESİ 2018/1977 TLMT.
TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Düzce ili Çilimli ilçesi, Bıçkıbaşı köyü, Köyiçi mevkii, 107 ada, 23 parsel sayılı, 1.430,35 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmazın 1/4 hissesi satılacak olup bilirkşi raporuna göre; Taşınmazın batı hududu Bıçkıbaşı Köyü İç Yoluna cepheli,doğu hududunda tespit konusu 107 ada 22 nolu parsel mevcut olup diğer hudutlarıkomşu parseller ile çevrili vaziyette bulunmaktadır.Taşınmaz bahçe niteliğinde bulunmakta olup üzerinde mesken olarak kullanılmakta olan tek katlı yapı mevcut,geriye kalan kısmı bahçe olarak kullanılmaktadır. Ulaşım problemi bulunmamaktadır.Taşınmaz,köy merkezine çok yakın olup çevresi yerleşim alanı haline gelmiş ve mesken olarak kullanılmakta olan yapılar ile tarla ve fındık bahçesi olarak kullanılmakta olan taşınmazlar bulunmaktadır.aşınmaz düz ve taban bir arazi yapısına sahip,kuru tarım arazisi niteliğinde bulunmaktadır.Köy yerleşik alan içerisinde yer almakta olup Bıçkıbaşı Köyü İç Yoluna cepheli vaziyettedir.Taşınmaz üzerinde borçlu Hasan Sancak ve annesinin ikamet ettiği tek kat yığma olarak yapılmış ve mesken olarak kullanılmakta olan yapı ile bahçesi mevcut bulunmaktadır.Kapı numarası 55 olarak tespit edilmiş olan yapı incelendiğinde;bir giriş holü,üç oda,mutfak,banyo,tuvalet ve giriş önünde bulunan balkondan oluşmaktadır.Tabanlarhalı, tavanlar lambri kaplı vaziyettedir.Kapılar ahşap üzeri yağlı boya,pencereler bir oda dışında ahşap bir odanın pencereleri renkli pvc olarak takılmıştır.Mutfak tezgahı mermer olarak yapılmış olup tezgah altı ve üstünde dolaplar suntalem olarak takılmıştır.Banyo ve tuvalettaban ve yan duvar 0,50 mt seramik kaplı vaziyettedir. İçerisinde elektrik ve suyu mevcut olup ısıtma soba ile sağlanmaktadır.Sıvalı ve boyalı vaziyette olup çatısı kiremit ile örtülmüştür.Güneş enerjisi bulunmaktadır.Yapının kullanım alanı 92.42 m² dir.
İmar Durumu    : Belirlenen köy yerleşik alanı sınırlarının içerisinde, kalmaktadır.
Kıymeti    : 21.878,49 TL                           Kaydındaki Şerhler    : -------
KDV Oranı    : %18                                        Yüzölçümü                 : 1.430,35 m2
1. Satış Günü    : 24/09/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü    : 21/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri    : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak 
                          Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Düzce ili Çilimli ilçesi, Bıçkıbaşı köyü, Güney mevkii, 107 ada, 22 parsel sayılı, 6.268,58 m2 yüzölçümlü fındık bahçesi vasfındaki taşınmazın 1/16 hissesi satılacak olup bilirkşi raporuna göre; Taşınmazın batı hududunda tespit konusu 107 ada 23 parsel mevcut olup diğerhudutları komşu parseller ile çevrili vaziyette olup ara parsel konumundadır.Yola cephesi bulunmamakta,ulaşım komşu parsellerden sağlanmaktadır.Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmakta eğimli arazi yapısına sahip vaziyettedir.Taşınmaz,köy merkezine çok yakın olup çevresi yerleşim alanı haline gelmiş ve mesken olarak kullanılmakta olan yapılar ile tarla ve fındık bahçesi olarak kullanılmakta olan taşınmazlar bulunmaktadır.Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahip kuru tarım arazisi niteliğinde bulunmaktadır.Taşınmaz köy yerleşik alan sınırlarının kısmen içinde,kısmendışında kalmaktadır.Taşınmaz üzerinde mevcut bulunan fındık ağaçlarının 4x5 dikim uygulanmaksureti ile dikilmiş oluğu ve gençleştirme işleminin tamamlanmış vaziyette verim çağında ancak bakımsız olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın Tapu Kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmadığından ?müstakilen herhangi bir yapılaşmaya gidilememektedir. Taşınmazın fındıklı hali ile m² değerinin 20,00 TL olduğu anlaşılmaktadır
İmar Durumu    : Köy yerleşik alanı sınırlarının kısmen içerisinde kısmen dışındakalmaktadır.
Kıymeti    : 7.835,73 TL                                       Yüzölçümü    :              6.268,58 m2
KDV Oranı    : %18                                                     Kaydındaki Şerhler    :  ----
1. Satış Günü    : 24/09/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü    : 21/10/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri    : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak 
                          Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Düzce ili Çilimli ilçesi, Bıçkıbaşı köyü, Karkuyusu mevkii, 104 ada, 21 parsel sayılı, 2.845,65 m2 yüzölçümlü fındık bahçesi vasfındaki taşınmazın 1/12 hissesi satılacak olup bilirkşi raporuna göre; Taşınmazın bütünhudutları komşu parseller ile çevrili vaziyette olup ara parsel konumundadır.Yola cephesi bulunmamakta,ulaşım komşu parsellerden sağlanmaktadır.Kapama fındık bahçesi olarak kullanılmakta eğimli arazi yapısına sahip vaziyettedir.Taşınmaz,köy merkezine uzak olup yakın çevresinde kendisi gibi fındık bahçesi ve tarlaolarak kullanılmakta olan taşınmazlar bulunmaktadır.Taşınmaz eğimli bir arazi yapısına sahip kuru tarım arazisi niteliğinde bulunmaktadır.Taşınmaz köy yerleşik alan sınırlarının dışında kalmaktadır.Taşınmaz üzerinde mevcut bulunan fındık ağaçlarının 4x3 dikim uygulanmaksureti ile dikilmiş oluğu ve gençleştirme işleminin tamamlanmış vaziyette verim çağında olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın Tapu Kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesi bulunmadığından müstakilen herhangi bir yapılaşmaya gidilememektedir.Taşınmazın fındıklı hali ile m² değerinin 10,00 TL olduğu anlaşılmaktadır
İmar Durumu    : Köy yerleşik alanı sınırlarının kısmen içerisinde kısmen dışındakalmaktadır.
Kıymeti    : 2.371,38 TL             Yüzölçümü                 : 2.845,65 m2
KDV Oranı    : %18                          Kaydındaki Şerhler    : ------
1. Satış Günü    : 24/09/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü    : 21/10/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri    : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak 
                          Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ / DÜZCE
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1977 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri
pakm