Resmi İlan Diğer İlanlar

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 12 Temmuz 2019

T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2015/5243 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Düzce İl, Gümüşova İlçe, Merkez Mahallesi Klise Mevkiinde kain 1699 Parsel sayılı bahçe vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz Gümüşova Merkez Mahallesi nün kuş uçumu 672 m Güney Doğu yönünden, Düzce İline kuş uçuşu 19,33 km ve D100 Sakarya-Düzce Otoyoluna Güney Doğu Yönünden 759 m mesafededir. Taşınmaz Bahçe olup Yüzölçümü 97,00 m2 dir. Taşınmazın yola cephesi yoktur. Taşınmazın üzerinin boş olduğu görülmüştür. Taşınmaz 1/1000 lik uygulama imar planı kapsamı dışında kalmaktadır. Taşınmazın geometrik olarak şeklinin dikdörtgen olduğu görülmüştür. Taşınmazın kuzey batından güneydoğuya doğru %3-4 artan eğimlidir. Taşınmaz belediye hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Mevcut hali ile Arazi m2 değerinin 80,00-TL/m2 olabileceği belirlenmiştir.
Yüzölçümü              : 97 m2 Kıymeti: 7.760,00 TL KDV Oranı: %18
İmar durumu          : İnşaat tarzı İmar Planı Dışındadır.
Kaydındaki Şerhler: İpoteklidir.
1.Satış Günü           : 21/08/2019 günü 11:00-11:05 arası
2.Satış Günü           : 17/09/2019 günü 11:00-11:05 arası
Satış Yeri                 : Mezat Salonu - Düzce Adalet Sarayı 3. Kat Konferans Salonu Yanı.304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ/DÜZCE
 
2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Düzce İl, Gümüşova İlçesi Merkez Mahallesi Kilise Mevkiinde kain 1696 Parsel sayılı bahçe vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz üzerinde birkaç parsele yayılmış olan Ahır binasının bir kısmı ile avlusu bulunmaktadır. Bahçe Tarımıyla ilgili bir kullanımı yoktur. Yüzölçümü 117,00 m2 dir. Taşınmazın Ulaşımı ve Konumu : Taşınmaz ; Gümüşova çarşısından Kaymakamlık Binası hizasından Cumhuriyet caddesini Kıyıköy köyü istikametinde kuzeye takiple 592 metre gidilir. Buradan sola batıya saparak 115 metre giderek 1700 nolu parsele gelinir. Buradan doğuya 22 metre gidilerek 1696 parsele ulaşılır. Ulaşımı kolay ve her mevsim mümkündür. Taşınmazın Topoğrafik-Geometrik Durumu: Taşınmazın bulunduğu yerin topoğrafik yapısı düze yakındır. Geometrik durumu düzgün değildir. Uydu resminde görülmektedir. Denizden yükseklik ortalama 182 metredir. Taşınmazın diğer Özellikleri: Taşınmaz üzerinde ahır binasının bir kısmı vardır. Ahır binası 1698-1697-1696 ve 1694 parseller üzerine oturmaktadır. Yaklaşık 1/3 lük kısmı kıymet takdirine konu 1696 parsel üzerindedir. (Hasas ölçün neticesinde ahır binasının net olarak ne kadarlık kısmının hangi parsele oturduğu belirlenebilir.) Binanın esas olarak hangi parsel üzerine yapılmış olduğu tespit edilmediği için ayrıca yaklaşık 1/3 lük kısmının kıymet takdirine konu olan 1696 parselde kaldığı için, söz konusu olan bina kıymet  takdirine konu olan 1696 parsele taşkın olarak kabul edilecek olup, binanın taşkın kısmının maddi değeri dikkate alınmayacaktır. Taşınmazın geriye kalan kısmı açık şartlarda büyükbaş hayvan besi alanı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz mahalle yolundan 22 metre içerde kalmaktadır. Ana yol olan Cumhuriyet Caddesine 115 metre mesafededir. İmar planındaki yollar(mahalle yolu hariç) zeminde mevcut değildir. Taşınmazın etrafı seyrek yapılaşma seviyesindedir. Taşınmazın 200 m. çevresinde bakkal, market, cami, okul, gibi birimler mevcuttur. Sosyal ve kültürel merkezlerin bulunduğu Gümüşova çarşı merkezine 700 m mesafededir. M2 birim değeri 40,00 TL’dir.
Yüzölçümü               : 117 m2 Kıymeti: 4.680.00 TL   KDV Oranı: %18
İmar Durumu           :  İnşaat tarzı İmar Planı Dışında
Kaydındaki Şerhler : İpoteklidir.
1.Satış Günü            : 21/08/2019 günü 11:10-11:15 arası
2.Satış Günü            : 17/09/2019 günü 11:10-11:15 arası
Satış Yeri                  :Mezat Salonu –Düzce Adalet Sarayı 3.Kat Konferans Salonu Yanı. 304 Nolu Oda Fevzi Çakmak Mah. Bolu Cad. No:242 MERKEZ/DÜZCE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/5243 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.  
 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri
pakm