Resmi İlan Diğer İlanlar

İLAN 24 Haziran 2019

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN
 
        Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen taşınmazlar, 2886  Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırma yöntemi ile 3 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. İhale 04 Temmuz 2019 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
           İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarı %3 oranında olup, tahmini bedeli (kdv hariç) ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir. Kesin teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan bedel üzerinden  %6 oranında hesaplanacaktır.
 
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE İHALEYE VERİLECEK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
S.No Cinsi Muhammen Bedel (Kdv Hariç) Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale Saati
1 ATM 1 Şehirlerarası Otobüs Terminali 43.200,00 ₺ 1.296,00 ₺ 04.07.2019 14:00
2 ATM 2 Şehirlerarası Otobüs Terminali 43.200,00 ₺ 1.296,00 ₺ 04.07.2019 14:30
3 ATM 3 Şehirlerarası Otobüs Terminali 43.200,00 ₺ 1.296,00 ₺ 04.07.2019 15:00
4 ATM 4 Şehirlerarası Otobüs Terminali 43.200,00 ₺ 1.296,00 ₺ 04.07.2019 15:30
 
İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
 
Gerçek Kişiler İçin;
  1. Kanuni ikametgâh belgesi (Tüzel kişilerde aranmaz)
  2. Nüfus cüzdan sureti (Tüzel kişilerde aranmaz)
  3. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
  4. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
  5. İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyan yazısı.
  6. İsteklinin Belediye Başkanlığımıza borcunun olmadığına dair borcu yoktur belgesi.
 
Tüzel Kişiler İçin;
a)   Vergi Levhası.
b)   Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,
c)   Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz       edilmesi.(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
d)  Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
e)   İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile       ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir           ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)
f)   2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin       yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce   Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)
g)   İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına       dair yazılı beyan yazısı.
                  h)  İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.
ı) İsteklinin Belediye Başkanlığımıza borcunun olmadığına dair borcu yoktur belgesi.
 
 
 
İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.
 
İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 50 TL’dir. İlan olunur.                                                                                                     
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                   Dr. Faruk ÖZLÜ
                                                                                                       Belediye Başkanı                                                                        
 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri