Resmi İlan Diğer İlanlar

İHALE İLANI 30 Aralık 2017

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 9 Ocak 2018 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.‘den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

5 Adet Arsa Satış Listesi

NO:

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN m2

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUATARI

İHALE SAATİ

1

KÖRPEŞLER

 

534

430.21

ARSA

172,084.00 TL

5,162.52 TL

14:30

2

KİREMİTOCAĞI

342

7

1,061.64

ARSA

796,230.00 TL

23,886.90 TL

14:45

3

AZİZİYE

 

2396

813.9

ARSA

569,730.00 TL

17,091.90 TL

15:00

4

UZUNMUSTAFA

 

2057

931.53

ARSA

931,530.00 TL

27,945.90 TL

15:15

5

UZUNMJUSTAFA

 

2060

1656.93

ARSA

1,656,930.00 TL

49,707.90 TL

15:30

 

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri